начало
вече 29 години работим за вас   
цени    за нас    контакт
хлебарки
 
 

Нашият основен приоритет и грижа е качественото и навременно обслужване на нашите клиенти с цел пълно и трайно унищожаване на всевъзможни вредители в техните помещения. Искаме нашите клиенти да живеят и работят в хигиенична и безопасна обстановка без рискове за тяхното здраве, комфорт и благополучие.

Изпълняваме поръчките за унищожаване на вредители както за фирми, така и за семейства, а обработката на помещенията се извършва с възможно най-добрите и напълно безвредни за здравето на хора и животни лицензирани препарати.

Предлагаме унищожаването на осемте най-често срещани вредители във и около домове и офиси, мазета и тавани, складове, заведения и градини, като постигаме възможно най-пълна и продължителна защита от тези опасни вредители.

 
 
 

Ето гаранциите, които даваме на нашите клиенти за унищожаването на вредителите във и около техните помещения, в тяхната среда за почивка и тяхната работна среда:

- гарантираме, че унищожаването на вредителите във вашите помещения ще се извърши от лицензирана фирма, която използва възможно най-добрите препарати, напълно безвредни за хора и животни, при безусловно спазване на всички хигиенни норми и изисквания, утвърдени в България и в Европейския Съюз;

- гарантираме трайно и продължително въздействие на положените препарати върху вредителите, при условие че не ги премахнете механично или по друг начин за цялото време на тяхното действие както върху наличните във вашите помещения вредители, така и върху вредителите, приходящи впоследствие отвън;

- гарантираме изпълнение на поръчката за обработка на вашите помещения в удобен за вас ден и час включително в събота или неделя от 8:00 до 20:00 часа;

- гарантираме връщането на платените средства, ако вредителите във вашите помещения не бъдат унищожени при спазване на горните условия и срокове.

Посочените гаранции се отнасят само за поръчки, подадени чрез този уеб сайт, и отпадат автоматично при извършване на следваща обработка от друг изпълнител.


Copyright © 1989-2017 Zlatkov & Sons Corp. All rights reserved