начало   кирилица latinica   naqalo  
 
  азбукабизнесживотниикономикакредитикултурамедицинанапиткиполитикаправопродуктиремонтирецептиспорттуризъмфармация |  
 
  азбука      

  конституция      

  скордев      

     

     

Ако искате да направите коментар или предложение към тази страница, въведете

вашия email  вашето име  и вашия коментар (до 255 знака)и кликнете 

Внимание! Вашето име и вашият коментар ще се появят веднага без никаква редакция.

     

 

   

oXvYtZQYs: ICoGbNpXBqiqNWef 20180108214702

Ясен Златков: Добра публикация! Всеки трябва да познава Конституцията на Република България. Можеше да е по-добра и по-компактна, но това е въпрос на бъдеще. Особено полезно е да се прочетат правата и задълженията на гражданите. Твърде често институциите не ги спазват. 20171213043113

   

 

Copyright © 1989-2018 Zlatkov & Sons Corp. All rights reserved